BulgarianEnglishJapan

“Старгейт Маритайм” ЕООД е основана през 2004 година и е компания от групата на корабособственика Kawasaki Kisen Kaisha (“K”-Line).

"Старгейт Маритайм" ЕООД е пряко свързана с Taiyo Nippon Kisen Company (TNKC) - една от водещите компании на "K"-Line, занимаваща се с корабен мениджмънт на корабите на "K"-Line тип автомобиловози и насипни товари. 

Дейността на "Старгейт Маритайм" ЕООД е регламентирана от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и има издадено Удостоверение № 2255/20.04.2017 година от Министерството на труда и социалната политика.

Основната дейности на фирмата е консултиране и подбор на морски специалисти. Дейността на фирмата е продължение на дейността на "K"-Line и компанииите от групата, започната през 1997 година. Дейността започва с наемането на двама морски офицери. Към началото на 2008 година броят на българските офицери, работещи на борда на корабите на "K"-Line е 260 и в допълнение 49 практиканти и кадети. Като част от "K" Line, "Старгейт Маритайм" ЕООД изпълнява корпоративната политика за дългосрочно планиране на човешките ресурси. 

"Старгейт Маритайм" ЕООД е единствената компания на българския менинг пазар, която има директни правомощия от Компанията да координира дейността по планирането, наемането и обучението на морските офицери. 

Чрез политиката си за внимание и грижа за офицерите и техните семейства "Старгейт Маритайм" ЕООД е лидер на пазара. Нашите действия са насочени към непрекъснато подобряване на условията на работа и живот на борда на корабите, тъй като сме убедени, че успеха е директно свързан с висококвалифиоцирани и мотивирани специалисти на борда и в офисите. 

Условията за работа се подобряват постоянно, следвайки условията на пазара и плановете и политиката на Компанията за увеличаване броя на българските морски офицери и повишаване на качеството на техните умения. 

"Старгейт Маритайм" ЕООД има най-мощната кадетска програма, която стартира още през 1998 година. Компанията разработва и прилага стратегически план за подбор, обучение и наемане на млади специалисти, на които им се предлага перспективна възможност за кариера на борда на корабите на Компанията, така и в офисите в Япония, Германия и България. 

Персоналът на "Старгейт Маритайм" ЕООД е с голям опит в корабния мениджмънт, управлението на персонала и обучението на морски специалисти: 

Андриян Евтимов Управител

МЕНИНГ ОТДЕЛ
Диян Георгиев – Менинг Мениджър
Николай Дерматов - Заместник Менинг Мениджър
Николай Милов – Помощник Менинг Мениджър
Стоян Плугчиев - Помощник Менинг Мениджър
Маринела Михайлова - Експерт Документен Контрол

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКТОРИ към МЕНИНГ ОТДЕЛ
Николай Джамбазов – Технически инструктор навигатори
Гален Станев – Технически инструктор механици
Ивайло Късов – Технически инструктор механици
Любомир Иванов – Технически инструктор ECDIS/BRM/COLREG

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКТОРИ
Радуш Радушев – Технически инструктор ICBT
Ивайло Божидаров - Технически инструктор ICBT
Димитър Димитров - Технически инструктор ICBT
Красимир Попов – Технически инструктор ICBT

СЧЕТОВОДСТВО
Кристина Тодорова – Главен счетоводител
Стилиян Куртев – Оперативен счетоводител
Анита Атанасова - Оперативен счетоводител
Ваня Петрова - Оперативен счетоводител

Контакти с нас може да направите по телефона, E-mail или директно от страницата ни в Интернет.